Forsikrings korrespondanse

Mange skriver mye rart i skademeldinger og andre meldinger til forsikringsselskapene. Her er noen utdrag fra forsikringstakere som har vært utsatt for uhell under bilkjøring (de er ikke konstruerte!):

Tilbake