Hvorfor Gud aldri får noen grad ved noe universitet

 1. Han har bare gitt ut en stor publikasjon.
 2. Den var på hebraisk.
 3. Den har ingen referanser.
 4. Den ble ikke publisert i en referbar journal
 5. Noen tviler til og med på at han skrev den selv.
 6. Det er kanskje sant at han skapte verden, men hva har han gjort siden?
 7. Hans samarbeidsvilje har vært svært begrenset.
 8. Vitenskapen har hatt store problemer med å reprodusere resultatene
 9. Han søkte aldri Etisk Råd om tillatelse til å eksperimentere på mennesker.
 10. Når et eksperiment gikk galt prøvde han å dekke over det ved å drukne prøven.
 11. Resultater som ikke ble som forventet ble slettet fra utvalget.
 12. Han kom aldri til forelesningene, han bare fortalte studentene at de skulle lese boken.
 13. Noen mener til og med at han sendte sin sønn for å undervise.
 14. Han utviste sine to første elever.
 15. Selv om han bare stiller ti krav, har de fleste studentene strøket i prøvene.
 16. Kontortiden er uregelmessig og vanligvis holdt på en fjelltopp.

Tilbake