Lyspærer


Hvor mange kvinner med PMS trengs for å skifte en lyspære?
Svar: 13
- Hvorfor?
- FOR DET MÅ DET VEL!!!!!!
Hvor mange fotografer trengs for å skifte en lyspære?
- 10. En som gjør jobben med å skifte pære, 9 til å kritisere kvaliteten på lyset
Hvor mange sivilarbeidere trengs for å skifte en lyspære?
- Ingen. De nekter.
Hovr mange trøndere trengs for å skifte en lyspære?
- Fem!
- En til å holde i lyspæren, mens de fire andre sitter og drikk karsk til rommet begynner å gå rundt!
Hvor mange matematikere trengs det for å skifte en lyspære?
- Ingen. Matematikeren tilkaller fem trøndere og reduserer problemet til et med kjent løsning.
Hvor mange informatikere trengs for å skifte en lyspære?
- To. En for å gjøre det, og en for å simulere.
Hvor mange numerikere trengs for å skifte en lyspære?
- 0.996 i fire iterasjoner.
Hvor mange AKPere det trengs for å skifte en lyspære?
- Det er hemmelig.
Hvor mange Frp-ere trengs det for å bytte en lyspære?
- Det viktigste må være å få sendt den mørke pæren ut av landet!
Hvor mange Ap-ere trengs?
- 4. En til å skru i pæren, en til å danne fagforening, en til å sjekke at vedkommende ikke er kollaboratør, og en siste for å klandre de borgerlige dersom det går galt.
Hvor mange Fridemokrater?
- 1, men det må være av egen vilje.
Hvor mange Krf-ere?
- gud vet. Herren er lyset.
Hvor mange Høyrefolk?
- har De ikke portner De da?
Hvor mange SV-ere trengs?
- Ingen. Det er en offentlig oppgave.
Hvor mange avholdsfolk trengs for å skru i ei lyspære?
- ingen, for ekte lys kommer innenfra...
Hvor mange Web-administratorer trengs for å bytte en lyspære?
- 404 (not found)
- Vet du hvor mange psykiatere som trenges for å få skiftet en lyspære?
- Bare en. Men pæra må ville det selv.
Hvor mange systemprogrammere trengs det for å skifte en lyspære?
- Ingen. Det er et hardware problem.
..og hvor mange hardware mekanikere trengs det for å skifte en lyspære?
- Ingen. Det står så godt forklart i dokumentasjonen at brukeren kan gjøre det selv.
Hvor mange Microsoft-programmere trengs det for å skifte en lyspære?
- Ingen. Bill Gates definerer Mørket (TM) som ny standard.
Hvor mange japper skal det til for å skru i en lyspære?
- Tre. En til å mikse dry martini, en til å hente oliven og en til å ringe vaktmesteren
Hvor mange trommiser må til for å skifte en lyspære?
- En, to, en to tre fir.....
Tilbake