Ordtak

Lettere omskrivning av noen ordtak.



Lykken står den kjekke veps.



Nå er rådyrene gode.



Jeg har sovet som på en sten.



Evig eies kun det teipte!








Tilbake