Ordtak

Lettere omskrivning av noen ordtak.Lykken står den kjekke veps.Nå er rådyrene gode.Jeg har sovet som på en sten.Evig eies kun det teipte!
Tilbake