Hulen/helleren på Flatanger - trøndernes nye klatreeldorado.
The cave at Flatanger, the new climbing "paradise" of the Trondheim area.
Neste bilde / Next picture
Tilbake til indeks / Back to index
Tilbake til hjemmesiden. / Back to homepage