Fra Innerdalen, Nord-møre.
Neste bilde / Next picture
Tilbake til indeks / Back to index
Tilbake til hjemmesiden. / Back to homepage