En veps, sett i elektronmikroskop på 20 gangers forstørrelse.
A wasp, seen in an electron microscope at about 20 times magnification.
Tilbake til indeks / Back to index
Tilbake til hjemmesiden. / Back to homepage