Blåbærlyng i solnedgang, Rondane
Blueberrys in sunset, Rondane
Neste bilde / Next picture
Tilbake til indeks / Back to index
Tilbake til hjemmesiden. / Back to homepage