Rypebær og krekling
"Rypebær" and "krekling", common i Norwegian mountains
Neste bilde / Next picture
Tilbake til indeks / Back to index
Tilbake til hjemmesiden. / Back to homepage