En annen Erik beviser at han kan Telemarksvingen
Another Erik proves he can do the Telemark-turn
Neste bilde / Next picture
Tilbake til indeks / Back to index
Tilbake til hjemmesiden. / Back to homepage