Nyttår på Kvittingen, Kvamskogen
Newyearsday on the Kvittingen Mountain
Neste bilde / Next picture
Tilbake til indeks / Back to index
Tilbake til hjemmesiden. / Back to homepage