Pål Reiten på hvilepunktet på Flaggermusmannen, 9-. Ingen tvil om hvorfor ruten har fått sitt navn! Ruten gå inne i hulen på Flatanger.
Pål Reiten takes a rest on Flaggermusmannen, 9- ("Batman"). No it seems clear how the route got its name!
Neste bilde / Next picture
Tilbake til indeks / Back to index
Tilbake til hjemmesiden. / Back to homepage